BABY BOY NAMES “U”

IDImageNAMEMEANINGDescriptionPriceLIKE
23017 UDDAM UDDAM

Effort

23018 UDDAMA UDDAMA

Flaring Up

23019 UDDAMARA UDDAMARA

Respectable

23020 UDDAMARIN UDDAMARIN

Making A Noise

23021 UDDANTA UDDANTA

Humble, Energetic

23022 UDDARSANA UDDARSANA

With Clear Vision

23023 UDDARSITA UDDARSITA

Made Visible

23024 UDDATTA UDDATTA

High, Noble

23025 UDDESA UDDESA

Illustration

23026 UDDHARA UDDHARA

Wild, Free From Burden

23027 UDDHARANA UDDHARANA

Delivering

23028 UDDHARSA UDDHARSA

Courage To Undertake Anything

23029 UDDHAS UDDHAS

To Break Into Laughter

23030 UDDHAVA UDDHAVA

Name Of A Yadav King

23031 UDDINAM UDDINAM

Flying Up

23032 UDDIPA UDDIPA

Lightning Up

23033 UDDIPAKA UDDIPAKA

Inflaming

23034 UDDIPTA UDDIPTA

Lighted

23035 UDDIRNA UDDIRNA

Created, Formed

23036 UDDISA UDDISA

Lord Of The Flying Ones

23037 UDDISHA UDDISHA

Lord Shiva

23038 UDDIYAKAVI UDDIYAKAVI

A Lofty Poet

23039 UDDIYAMANA UDDIYAMANA

Flying Up

23040 UDDIYANA UDDIYANA

Soaring

23041 UDDRSTA UDDRSTA

Seen Properly

23042 UDDYOTA UDDYOTA

Flashing

23043 UDEEPA UDEEPA

Flood

23044 UDGAMA UDGAMA

The Rising Of A Star

23045 UDGANDHI UDGANDHI

Fragrant

23046 UDGATA UDGATA

To Summon A Diety By Enchanting Mantras

23047 UDGATR UDGATR

Priest

23048 UDGHATA UDGHATA

To Show

23049 UDGHOSHA UDGHOSHA

Proclaiming

23050 UDGITHA UDGITHA

The Syllable Om

23051 UDGRIVA UDGRIVA

Raised Head

23052 UDHAR UDHAR

Liberation

23053 UDHYOTI UDHYOTI

The Sun

23054 UDISITA UDISITA

Elevated

23055 UDIT UDIT

Awaken, Risen

23056 UDITA UDITA

Risen High

23057 UDITVARA UDITVARA

Extraordinary

23058 UDOJAS UDOJAS

Very Powerful

23059 UDRAKA UDRAKA

Of The Water

23060 UDRAPARKA UDRAPARKA

Helping To Cross The Water

23061 UDREKA UDREKA

Passion

23062 UDRODHANA UDRODHANA

Growing

23063 UDUMBALA UDUMBALA

Of Wide Reaching Power

23064 UDUMBARA UDUMBARA

The Final Tree

23065 UDUNATHA UDUNATHA

Lord Of The Stars

23066 UDUPA UDUPA

Drinking Water

1 2 3 4 10