DHARMINI

NAME

DHARMINI

MEANING

Religious, Virtuous

LIKE