GRAMAKUTA

NAME

GRAMAKUTA

MEANING

The Village Mountain

LIKE