MAHAVISNU

NAME

MAHAVISNU

MEANING

The Great Vishnu

LIKE