MANISHANKARA

NAME

MANISHANKARA

MEANING

Lord Shiva

LIKE