MATSYAVATARA

NAME

MATSYAVATARA

MEANING

Fish Incarnation

LIKE