SANKARACHARYA

NAME

SANKARACHARYA

MEANING

Shiva-The Teacher

LIKE