VAJRAYUDHA

NAME

VAJRAYUDHA

MEANING

Hard Armed

LIKE